simon says

simon says

When Alachua County School’s Carlee Simon became su……

simon says

simon says

¡¡¡¡ ¡¡¡¡Simon¡¯s a glass half full kinda guy (Picture: IT……